Ons nieuw asielcentrum

Reeds lange tijd droomden wij van een nieuw asielcentrum om onze dieren een betere accomodatie te bieden. De onverwachte ontvangst van een legaat stelde ons in staat de financiering van de nieuwbouwwerken rond te krijgen. De bouwaanvraag werd goedgekeurd en ook de nodige omgevingsvergunningen werden aangevraagd. Na het bouwverlof werd gestart met de constructie van een nieuwe brug over het vaartje, zodat de zware vrachtwagens en de materialen het bouwterrein konden bereiken.

En dan was het in september eindelijk zover. De bestaande gebouwen werden afgebroken om kort daarna de nieuwe gebouwen op te trekken.
Tijdens de werken werden onze dieren tijdelijk overgebracht naar de terreinen van de conciergewoning iets verderop in de Krinkelstraat.
Ondertussen hebben we dan ook onze intrek in het nieuwe asiel kunnen nemen.