Bestuur

Sedert enige tijd werd een verjonging in het bestuur doorgevoerd. Hiermee verzekeren we de continuïteit van de werking van ons asiel.

Op 13 augustus 2021 nam Hermien Deprez de functie van voorzitter over van Johan Schoutteet die erevoorzitter werd.

We streven naar een moderner en nóg diervriendelijker beleid. Zo hebben we reeds de adoptieprocedure voor de honden aangescherpt. Kandidaat-adoptanten vullen op voorhand een vragenlijst in en moeten enkele keren komen kennis maken met de honden, teneinde te verzekeren dat zij in goede handen terecht komen. Ook werd recentelijk een knuffelruimte geïnstalleerd, waar onze dieren in een huiselijke sfeer tot rust kunnen komen.

Daarnaast sturen we aan op nauwere samenwerking met onze vaste partners, waaronder de Stad Brugge, de dierenpolitie, dierenwelzijn en andere asielen.

Het bestuur van het Blauwe Kruis Brugge leidt de dagelijkse werking van het asiel in goede banen. Dit zou niet mogelijk zijn zonder de onvoorwaardelijke steun van de vele vrijwilligers en sympathisanten.

Jullie zijn steeds welkom in ons asiel.

  1. Hermien Deprez (voorzitter)
  2. Ingrid Beirlant (secretaris)
  3. Etienne Costers (penningmeester)
  4. Marc D’Hondt (verantwoordelijke sponsoring en promotie)
  5. Marc Cappaert (technisch verantwoordelijke)
  6. Anne Lagrou (persverantwoordelijke)
  7. Stefanie Brandt (verantwoordelijke dierenverwaarlozing en inbeslagnames)