Peter of Meter

De medische kosten en de aankoop van voeding lopen snel op als je meer dan 2.000 dieren opvangt en een thuis wil geven. Daarom hebben wij uw steun hard nodig!

WORD PETER OF METER

Peters en meters zijn zeer belangrijk voor de dieren die wij opvangen. Een peter/meter ondersteunt immers onze vaste werking en zorgt voor continuïteit. We hopen ook u als meter of peter te mogen verwelkomen!

Met 150 euro per jaar helpt u als peter of meter van een dierenhok bij de aankoop van voeding en het onderhoud. Uw naam wordt op het desbetreffende hok aangebracht. U kunt meter of peter worden van meerdere dierenhokken. U bent meteen ook lid en ontvangt 4 keer per jaar ons ledentijdschrift ’t Schuthok.

U wordt peter of meter door overschrijving van 150 euro (of meer) op ons algemeen rekeningnummer BE76 4760 0896 3195 met vermelding “peter” of “meter”. Kom daarna zeker eens langs in het centrum om te zien welk(e) dierenhok(ken) u steunt.

Wij zijn door het Ministerie van Financiën erkend om fiscale attesten uit te reiken vanaf giften hoger dan 40 euro op jaarbasis. Via uw belastingsaangifte wordt 45% van uw gift in mindering gebracht (volgens de voorwaarden in artikel 145/33 WIB 92). 

Dankzij het fiscaal attest bedraagt een peter/meterschap in werkelijkheid slechts 82,5 euro.