Testament/schenkingen

OOK ALS U ER NIET MEER BENT, KUNT U DIEREN IN NOOD HELPEN

De missie van het Blauwe Kruis Brugge is eenvoudig: een verwaarloosd dier opvangen en verzorgen en een nieuwe thuis geven bij een nieuw baasje. Een baasje met een hart voor dieren. Een baasje zoals u er ongetwijfeld een bent.

Door het Blauwe Kruis Brugge op te nemen in uw testament, zorgt u er voor dat we ook in de toekomst ons werk verder kunnen zetten.

  • Als u geen erfgenamen hebt, dan kunt u uw volledige vermogen schenken aan wie u wilt, dus ook aan het Blauwe Kruis.
  • Ook als u wettelijke (reservataire) erfgenamen hebt, kunt u een kleine erfenis aan het goede doel nalaten. In bvb Groot-Brittannië wordt dit heel vaak gedaan.
  • Wij beheren uw legaten als een goede huisvader.

Vanaf 1 juli 2021 betalen goede doelen in het Vlaams Gewest 0 % erfbelasting als je hen iets nalaat via je testament.

De notaris is de meest geschikte persoon om een juridisch correct testament op te stellen. Om ons in uw testament op te nemen, moet u deze gegevens vermelden: Blauwe Kruis Brugge Dierenopvangcentrum vzw, Krinkelstraat 4, 8380 Brugge, ondernemingsnummer BE0415944512.

Belangrijke mededeling: heeft u een duolegaat opgemaakt? Dit type testament is in het Vlaams Gewest niet meer geldig sinds 1 juli 2021. Dit geldt ook voor testamenten die vóór 1 juli 2021 zijn opgesteld.

Wie dus een duolegaat in zijn testament heeft opgenomen, raden we aan om het testament te laten nazien door een notaris en aan te passen. Door een wijziging moet het goede doel immers meer erfbelasting betalen dan de waarde die het zou ontvangen met het logische gevolg dat het goede doel niet anders kan dan de nalatenschap verwerpen.