BestuurSchoutteet Johan (voorzitter)
D’Hondt Marc ( ondervoorzitter)
Costers Etienne ( penningmeester)
Aernout Luc (hoofdinspecteur)
Joseph Martine (secretaris)
Beirlant Ingrid (public relations)
Cappaert Marc (technische dienst)