Lid worden of gift storten

Je wilt lid worden.
Je steunt onze werking door betaling van minstens 15 € (lid) of minimum 40 € (erelid) op onze bankrekening (IBAN BE76 4760 0896 3195) met vermelding van uw naam en adres.
Je zal dan ook de eerstvolgende vier nummers van ons trimestrieel tijdschrift ‘t Schuthok ontvangen, na één jaar zal je vriendelijk uitgenodigd worden je steunbijdrage te hernieuwen.
Het Blauwe Kruis geeft onder de titel ‘t Schuthok een driemaandelijks tijdschrift uit. In dit tijdschrift verneem je meer over het reilen en zeilen in het dierenasiel en de werking van de vereniging. Verder is er uiteraard een rubriek waarin de lezer zelf aan bod komt. Uiteraard proberen we onze leden via het tijdschrift ook op de hoogte te houden van de evolutie in de wetgeving op de dierenbescherming. Deze bijdragekaart geldt ook als wandelkaart.

 

Giften

Het Blauwe Kruis is aangesloten bij de VEF (vereniging ethische fondsenwerving). (zie verder op de pagina VEF). Giften (hoe klein ook) zijn steeds welkom. Zij helpen ons de dagelijkse kosten van de opvang- en verzorging van de aan ons toevertrouwde dieren te dragen. Onze vereniging is door het Ministerie van Financiën erkend om giften, in geld, te ontvangen, die fiscaal aftrekbaar zijn.
Dit betekent eigenlijk dat je heel wat minder uitgeeft dan wij ontvangen!
Jaarlijks totaliseren wij, de in de loop van het kalenderjaar ontvangen giften, en ingeval het totaal minimaal 40 EUR beloopt zal je van ons in de loop van februari van het erop volgend jaar een fiscaal attest ontvangen, zodat je 45 % van dit bedrag kunt recupereren via jouw belastingaangifte.
Je kunt jouw gift bij voorkeur overschrijven op onze rekening IBAN BE76 4760 0896 3195 (BIC KREDBEBB)

Contact: E-mail giften@blauwekruis-brugge.be

 

Collectebussen
In diverse handelszaken staan collectebussen met ons embleem. Uw bijdrage daarin – hoe klein ook – is steeds van harte welkom. Wie als handelaar een bus in zijn zaak wil plaatsen, kan hiervoor telefonisch contact opnemen. 050/32.09.66

Meter of Peter worden?